Εμφανίσεις
Duo ViAccord

Duo ViAccord

Angelina Nalbantova – Geige
Manolis Stagakis – Bajan

Am 14.02.2021 um 19:30Uhr
Niedersächsisches Landesarchiv – Standort Bückeburg
Schlossplatz 2
31675 Bückeburg
Stadtteil: Bückeburg Kernstadt

Musik für Akkordeon zu vier Händen​

Musik für Akkordeon zu vier Händen​

Manolis Stagakis – Bajan
Till Marek Mannes – Bajan

Am 08.05.2020 um 20:00Uhr
Unser Lieben Frauen Kirche
Kirchhof 27
28195 Bremen

realtime-festival

Winterreise

Winterreise

Sven Erdmann – Bariton
Manolis Stagakis – Bajan

Am 26.01.2020 um 17Uhr
Elisabethkirche Langenhagen
Kirchplatz,
30853 Langenhagen

Winterreise

Winterreise

Sven Erdmann – Bariton
Manolis Stagakis – Bajan

Am 25.01.2020 um 18Uhr
Klosterkirche Lilienthal
Klosterstraße 16,
28865 Lilienthal

Winterreise

Winterreise

Sven Erdmann – Bariton
Manolis Stagakis – Bajan

Am 23.02.2020 um 11:30Uhr
Weetzener Verein für Denkmalpflege
Engelgasse 3,
30952 Ronnenberg

Contact

Επικοινωνήστε μαζί μου

2020 Manolis Stagakis