Εμφανίσεις
   Aναβλήθηκε λόγω κορωναϊού.                       Aναβλήθηκε λόγω κορωναϊού.
Winterreise

Winterreise

Sven Erdmann – Bariton
Manolis Stagakis – Bajan

Am 25.01.2020 um 18Uhr
Klosterkirche Lilienthal
Klosterstraße 16,
28865 Lilienthal

Winterreise

Winterreise

Sven Erdmann – Bariton
Manolis Stagakis – Bajan

Am 23.02.2020 um 11:30Uhr
Weetzener Verein für Denkmalpflege
Engelgasse 3,
30952 Ronnenberg

  • 1
  • 2
Βίντεο
Contact

Επικοινωνήστε μαζί μου

2020 Manolis Stagakis